Matematický Trenažér

Nové pracovné zošity z matematiky pre 5. a 8. ročník ZŠ
 • autori pracovných zošitov sú autormi oficiálne schválených učebníc,
 • zošity rešpektujú poradie kapitol v schválených učebniciach a ich hlavné zámery,
 • elekttronická verzia zošita obsahuje automatické vyhodnocovanie odpovedí a štatistiku úspešnosti. Učitelia resp. rodičia teda môžu dieťa rýchlo skontrolovať.

Dostupné pracovné zošity

Matematický trenažér 8, 1. časť
Pracovný zošit pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Obsah:
 1. Opakujeme si a niečo aj pridávame (115 príkladov)
 2. Čísla s mínusom (30 príkladov)
 3. Jednoduché konštrukcie (27 príkladov)
 4. Závislosti a písmená (45 príkladov)
 5. Celé čísla (45 príkladov)
 6. Hranoly I (6 príkladov)

Iba 0,95 € na rok. Pri platbe kartou alebo SMSkou získate prístup okamžite.
Matematický trenažér 8, 2. časť
Pracovný zošit pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Obsah:
 1. Trojuholníky (18 príkladov)
 2. Kružnica a kruh 1 (17 príkladov)
 3. Racionálne čísla (22 príkladov)
 4. Rovnobežnosť a štvoruholníky (17 príkladov)
 5. Šanca a pravdepodobnosť (22 príkladov)
 6. Obsahy geometrických útvarov (24 príkladov)
 7. Výrazy, vzorce a rovnice 1 (31 príkladov)
 8. Hranoly 2 (9 príkladov)
 9. Kružnica a kruh 2 (14 príkladov)
 10. Výrazy, vzorce a rovnice 2 (35 príkladov)
 11. Konštrukcie mnohouholníkov (13 príkladov)

Iba 0,95 € na rok. Pri platbe kartou alebo SMSkou získate prístup okamžite.
Matematický trenažér 5, 1. časť
Pracovný zošit pre 5. ročník základnej školy

Obsah:
 1. Opakovanie aj niečo nové (9 príkladov)
 2. Počítame spamäti - sčítanie a odčítanie (77 príkladov)
 3. Kreslíme a rysujeme (19 príkladov)
 4. Počítame spamäti - násobenie a delenie (92 príkladov)
 5. Hráme sa s kockami (22 príkladov)
 6. Čísla väčšie ako 10 000 (40 príkladov)

Iba 0,95 € na rok. Pri platbe kartou alebo SMSkou získate prístup okamžite.
Matematický trenažér 5, 2. časť
Pracovný zošit pre 5. ročník základnej školy

Obsah:
 1. Čísla väčšie ako 10 000 - pokračovanie (36 príkladov)
 2. Rímske číslice a čísla (10 príkladov)
 3. Meranie (13 príkladov)
 4. Premieňanie jednotiek (22 príkladov)
 5. Počítame na papieri 1 (29 príkladov)
 6. Rysovanie (13 príkladov)
 7. Pri delení občas niečo zvýši (19 príkladov)
 8. Obvod útvarov (15 príkladov)
 9. Počítame na papieri 2 (16 príkladov)
 10. Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických útvarov v štvorčekovej sieti (10 príkladov)
 11. Počítame na papieri 3 (10 príkladov)
 12. Telesá (7 príkladov)
 13. Počítame na papieri a na kalkulačke (8 príkladov)

Iba 0,95 € na rok. Pri platbe kartou alebo SMSkou získate prístup okamžite.
O nás | Kontakt | © aSc Applied Software Consultants 2018