Vyberte si predmet

Matematika
1736 testov
pre všetky ročníky ZŠ
Slovenčina
339 testov
pre všetky ročníky ZŠ
Anglický jazyk
178 testov
pre začiatočníkov aj pokročilých
Nemecký jazyk
164 testov
pre začiatočníkov aj pokročilých
Vlastiveda
89 testov
pre prvý stupeň ZŠ
Geografia
278 testov
pre druhý stupeň ZŠ a nadšencov
Prírodoveda
103 testov
pre prvý stupeň ZŠ
Biológia
62 testov
pre druhý stupeň ZŠ
Hudobná výchova
265 testov
pre ZUŠ
Estetika
55 testov
pre druhý stupeň ZŠ a gymnáziá
Testovanie 9
50 testov
pre 8. a 9. ročník ZŠ
Logické testy
55 testov
na cibrenie myslenia
Objednajte teraz!
všetky predmety iba za 9,90 € na rok
O nás | Kontakt | © aSc Applied Software Consultants 2018