aSc
SK

Spoločnosť aSc

aSc je autorom a distribútorom informačných systémov pre školstvo. Software aScRozvrhy na tvorbu a automatické generovanie rozvrhov je úspešnosťou a počtom inštalácií svetovo najúspešnejším programom svojho druhu. Počet inštalácií presahuje 150.000, platených inštalácií je 15.000, program sa uplatnil v 115 štátoch a je preložený do 36 jazykov. Informačný systém aScAgenda používajú na zbery dát v celoštátnych programoch takmer všetky školy na Slovensku (Kultúrne poukazy MK SR), 2200 škol používa rozšírenú verziu.

aSc je autorom a správcom medzinárodného programu EduPage. 1200 škôl zo Slovenska používa internetové stránky automaticky generované z programov aScAgenda alebo aScRozvrhy, 700 škôl používa Elektronickú žiacku knižku. Na slovenské stránky EduPage vykoná 360.000 žiakov a rodičov viac ako 5.000.000 návštev mesačne.

aSc od roku 2008 poskytuje progresívnym školám rozšírenie školskej EduPage stránky o systém E-Learningu - LMS a LCMS. Systém umožňuje vytvárať výukový obsah, lekcie, testy, tieto prideľovať a automaticky vyhodnocovať. Súčasťou systému je komunikácia žiakov s učiteľmi, škôl s rodičmi.

aSc Applied Software Consultants združuje odborných konzultantov programových produktov pre projekciu, CAD a GIS. V priebehu rokov 1995 až 2008 spoločnosť umiestnila na slovenskom trhu viac ako 360 inštalácií špičkových CAD/GIS/EEM produktov.

aSc softwarové oddelenie vyvíja a implementuje softwarové riešenia v oblastiach databázových aplikácií, CAD/GIS grafických aplikácií a Internet/intranetových (ASP/JSP/PHP) riešení.

aSc je autorizovaný partner Bentley Systems, FINE, KCad, Gisoft.

aSc okrem komerčných aktivít sa venuje intenzívnej podpore vysokých a stredných škôl. Väčšina produktov z ponuky je aj v akademickej verzii pre školy a študentov.

Kontakt | © aSc Applied Software Consultants 2018